Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Samorząd Uczniowski

SU

§21 Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny w Otwocku Świdrze

  1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów Szkoły.
  2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
  3. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej, zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi. Organizowanie tej działalności wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.
  4. Samorząd ma prawo przedstawienia swoich propozycji i wątpliwości na forum Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły oraz uzyskanie na nie odpowiedzi.
  5. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem Szkoły.

W roku szkolnym 2016/2017 opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest ks. Adam Pestka MSF, prefekt szkół Świętej Rodziny.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

przewodnicząca – Maria Radomska
zastępca – Oliwia Korpysz
sekretarz – Zofia Grzebalska

Ściśle z samorządem współpracują:

Maja Felińska
Wojciech Radomski
Przemek Junczyk
Wiktor Kośmider
Weronika Nowakowska