Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Rada Pedagogiczna

Prefekt Szkoły

Prefekt szkoły jest za nią odpowiedzialny od strony duszpasterskiej. Funkcję tę pełni ksiądz ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, obecnie jest to ks. Paweł Olszewski.

Do obowiązków prefekta należy:

  • współpraca z rodzicami w katolickim wychowaniu dzieci – uczniów naszej szkoły;
  • przygotowywanie we współpracy z wychowawcami liturgii pierwszopiątkowych oraz Mszy Świętych związanych z innymi uroczystościami szkolnymi i kościelnymi;
  • przygotowanie uczniów do pierwszej Komunii Świętej oraz jej organizacja;
  • prowadzenie grup formacyjnych dla uczniów
  • dyżur prefekta, podczas którego osoby związane ze społecznością szkoły mogą się z nim konsultować;
  • organizacja pielgrzymki kl. 8 SP na Jasną Górę oraz – we współpracy z wychowawcą – pielgrzymki kl. III Gim na zakończenie szkoły;
  • organizacja wielkopostnych rekolekcji szkolnych;
  • mediacja między szkołą a parafią i zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny;
  • organizacja adwentowego dnia skupienia.

Poza tym prefekt pełni w szkole funkcję katechety.

Nauczyciele

Bielicka Anna, język niemiecki w klasach: 5, 6, 7, II – III gim
Chodubska Ewa, wychowawczyni klasy 1
Czarnecka Anna, wychowawczyni klasy 5SP, język polski w klasach: 5 – 7 SP
Gałązka Ewa, wychowawca świetlicy
Hasiuk Ewa, wychowawczyni klasy 6, przyroda w klasach: 4, 5, 6, biologia i chemia w klasach II – III gim
Kasprzak-Jałocha Edyta, wychowawczyni klasy 2, zajęcia informatyczne w kl. 3a
Królak Monika, zajęcia techniczne w klasach: 4 – 6 SP, zajęcia komputerowe w klasach: 4 – 6 SP, informatyka w klasie II gim, zajęcia techniczne w klasach: II gim i III gim
Łukaszewska Elżbieta, W-F w klasach: 4, 5, 6
Mazurek Justyna – język angielski w klasach: 1-4
Ognicha Grzegorz, W-F w klasach:7, II – III gim
ks. Olszewski Paweł – religia
Pielak Katarzyna, wychowawczyni w klasie 4, biblioteka
Pobudkewicz Anna, wychowawczyni w klasie 3b
Rzążewski Krzysztof, fizyka w klasach:7, II – III gim, zajęcia techniczne w kl. II-III gim.
Sadowska Aneta, język angielski w klasach: 5, II – III gim
Skóra Piotr, geografia w klasach: 7, II – III gim
Sołtysik Agnieszka – muzyka w klasach: 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 i zajęcia kreatywne w kl. 7, zajęcia artystyczne w kl. II-III gim.
Szarek Grzegorz – informatyka w klasie 7
Szczypińska Agnieszka, wychowawczyni klasy III gim, historia w klasach: 4 – 7, II – III gim, WOS w klasach II gim i III gim
Szeszko Aleksandra – matematyka w klasie 6
Urbański Andrzej, matematyka w klasach: 4, 5, 7, II – III gim
Wójcik Bożena, wychowawczyni klasy 7, język angielski w klasach: 4 – 7, II – III gim
Wyszomirska Emilia, język niemiecki w klasach: 5, 6, 7, II – III gim
Zagórska Katarzyna, zwolnienie lekarskie
Zagórska Małgorzata, wychowawczyni klasy II gim, język polski w klasach: 4, II – III gim, edukacja dla bezpieczeństwa w klasie 3 gim
Zimończyk Berenika, plastyka w klasach: 3a, 4, 5, 6, 7, zajęcia artystyczne w klasach II gim i III gim
Żelazko Ewa, wychowawczyni w klasie 3a, wychowanie fizyczne w klasie 3a

Psycholog

 

Brzezińska Magdalena – psycholog szkolny

Dyżury:
od poniedziałku do piątku

Logopeda

Zasady kierowania na zajęcia logopedyczne:
W kl. 1 logopeda przychodzi na zajęcia i dokonuje obserwacji dzieci w celu wychwycenia dzieci z problemami logopedycznymi. Po przeprowadzeniu obserwacji organizowane jest spotkanie z rodzicami i przekazanie informacji dotycząca zajęć logopedycznych.

Zajęcia z logopedą są odpłatne.

Reedukator

Anna Tarasiuk

poniedziałek, wtorek, środa

Ewa Brzostek:

czwartek, piątek

 

Zasady kierowania na zajęcia reedukacyjne:
Nauczyciel, bądź rodzic informuje psychologa szkolnego o trudnościach dziecka.
Po zgłoszeniu dziecko kierowane jest na diagnozę pedagogiczną do reedukatora.
Na podstawie diagnozy podejmowana jest decyzja o skierowaniu dziecka na zajęcia reedukacyjne. Jeżeli trudności utrzymują się, to na przełomie kl. 3 i 4 dziecko kierowane jest do Rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Reedukacja jest odpłatna.