Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Rada Pedagogiczna

Prefekt Szkoły

Prefekt szkoły jest za nią odpowiedzialny od strony duszpasterskiej. Funkcję tę pełni ksiądz ze zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, obecnie jest to ks. Paweł Olszewski.

Do obowiązków prefekta należy:

  • współpraca z rodzicami w katolickim wychowaniu dzieci – uczniów naszej szkoły;
  • przygotowywanie we współpracy z wychowawcami liturgii pierwszopiątkowych oraz Mszy Świętych związanych z innymi uroczystościami szkolnymi i kościelnymi;
  • przygotowanie uczniów do pierwszej Komunii Świętej oraz jej organizacja;
  • prowadzenie grup formacyjnych dla uczniów
  • dyżur prefekta, podczas którego osoby związane ze społecznością szkoły mogą się z nim konsultować;
  • organizacja pielgrzymki kl. 8 SP na Jasną Górę oraz – we współpracy z wychowawcą – pielgrzymki kl. III Gim na zakończenie szkoły;
  • organizacja wielkopostnych rekolekcji szkolnych;
  • mediacja między szkołą a parafią i zgromadzeniem Misjonarzy Świętej Rodziny;
  • organizacja adwentowego dnia skupienia.

Poza tym prefekt pełni w szkole funkcję katechety.

Nauczyciele

Bielicka Anna
Chodubska Ewa
Czarnecka Anna
Gałązka Ewa
Groszek-Hutnik Dorota

Hasiuk Ewa
Kasprzak-Jałocha Edyta
Królak Monika
Łukaszewska Elżbieta
Mazurek Justyna
Ognicha Grzegorz
ks. Olszewski Paweł
Pielak Katarzyna
Pobudkewicz Anna
Rzążewski Krzysztof
Sadowska Aneta
Skóra Piotr
Sołtysik Agnieszka
Szarek Grzegorz
Szczypińska Agnieszka
Szeszko Aleksandra
Urbański Andrzej
Wójcik Bożena
Wyszomirska Emilia
Zagórska Katarzyna
Zagórska Małgorzata
Zimończyk Berenika
Żelazko Ewa

Psycholog

 

Brzezińska Magdalena – psycholog szkolny

Dyżury:
od poniedziałku do piątku

Logopeda

Zasady kierowania na zajęcia logopedyczne:
W kl. 1 logopeda przychodzi na zajęcia i dokonuje obserwacji dzieci w celu wychwycenia dzieci z problemami logopedycznymi. Po przeprowadzeniu obserwacji organizowane jest spotkanie z rodzicami i przekazanie informacji dotycząca zajęć logopedycznych.

Zajęcia z logopedą są odpłatne.

Reedukator

Anna Tarasiuk

 

 

Zasady kierowania na zajęcia reedukacyjne:
Nauczyciel, bądź rodzic informuje psychologa szkolnego o trudnościach dziecka.
Po zgłoszeniu dziecko kierowane jest na diagnozę pedagogiczną do reedukatora.
Na podstawie diagnozy podejmowana jest decyzja o skierowaniu dziecka na zajęcia reedukacyjne. Jeżeli trudności utrzymują się, to na przełomie kl. 3 i 4 dziecko kierowane jest do Rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Reedukacja jest odpłatna.