Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Fundacja Posłaniec

Fundacja „Posłaniec”, jest Organem Prowadzącym Zespół Szkół Katolickich w Otwocku, została powołana w roku 1995. Fundatorami byli księża Andrzej Pryba MSF, Joachim Rzeźniczek MSF oraz Grzegorz Kałdowski MSF. Aktualnie Prezesem Zarządu Fundacji jest ks. Bogdan Peć MSF.

Celami Fundacji są:

 • Obrona praw rodziny zgodnie z Kartą Praw Rodziny;
 • Pomoc rodzinie, zwłaszcza rodzinie wielodzietnej, samotnym matkom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;
 • Pomoc w uposażaniu ośrodków służących rozwojowi rodziny.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 • Współpracę ze środowiskami nauki i oświaty, kultury, instytucjami, a także osobami fizycznymi i organizacjami społecznymi na rzecz rodziny;
 • Prowadzenie działalności naukowej w zakresie problematyki rodzinnej;
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej i naturalnego planowania rodziny;
 • Organizowanie seminariów naukowych, prelekcji, sympozjów i zgrupowań formacyjnych mających na celu świadome rodzicielstwo;
 • Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin;
 • Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny;
 • Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych;
 • Prowadzenie katolickiej niepublicznej szkoły podstawowej;
 • Prowadzenie katolickiego niepublicznego gimnazjum. (Statut Fundacji, Rozdz. II, Art. 2).

Adres Fundacji:
Fundacja „Posłaniec”
Ul. Kołłątaja 80/82
05-402 Otwock
tel./faks: 22 788 30 78
www.fundacja.wa.pl