Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Organa szkoły

§12 Statutu SSP nr 96 i SG nr 1 im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Szkoły
  4. Ogólne Zebranie Rodziców
  5. Samorząd Uczniowski