Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Szkoła z klasą

Szkoła z klasą to projekt przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Nasza szkoła uczestniczyła w I edycji programu. Udział zakończył się sukcesem – uzyskaliśmy tytuł i certyfikat.
Program polegał na opracowaniu, realizacji i przygotowaniu sprawozdań dotyczących 6 zadań – umiejętności, w programie zwanych zasadami. Nad realizacją poszczególnych sprawności czuwały zespoły zadaniowe szkoły podstawowej i gimnazjum. Obie szkoły realizowały te same zadania, ale różniły je sposoby pracy i pomysły wcielania w życie zasad programu.

Prace zespołów zadaniowych w szkole podstawowej koordynowała pani Ewa Chodubska, a w gimnazjum Małgorzata Zagórska. Wszystkie sprawozdania z realizacji zadań w szkołach Świętej Rodziny dostępne są na stronie www.szkolazklasa.pl

Oto zasady programu i zadania, które realizowane były w szkołach Świętej Rodziny w roku szkolnym 2002/2003:
Szkoła dobrze uczy każdego ucznia (Szkoła wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe).
Wybraliśmy zadanie: Lepiej przygotować do egzaminów
Zadanie to było realizowane w dwóch zespołach zadaniowych, czyli w dwóch grupach wiekowych: w szkole podstawowej i gimnazjum. Prace nad poszczególnymi umiejętnościami odbywały się według określonego planu: Najpierw nauczyciele pracujący w danym zespole analizowali ankietę przeprowadzoną wśród uczniów i rodziców. Następnie przygotowywali program wdrażania zasady wśród swoich uczniów, a potem publikowali sprawozdanie. Realizacja kończyła się opracowaniem wniosków wynikających z realizacji zadania.W czasie realizacji pierwszego zdania nauczyciele skoncentrowali się nad poprawieniem wyników egzaminów zewnętrznych, a szczególnie umiejętności poprawnego zapisu ortograficznego, samokontroli wypowiedzi oraz logicznego myślenia. Aby działania przyniosły zamierzony efekt, nauczyciele
zmodyfikowali metody swojej pracy. Uczniowie pracowali metodą projektów nad różnymi umiejętnościami interdyscyplinarnymi. Odbył się konkurs
ortograficzny, wiedzy mitologicznej, czy redakcyjny.

Szkoła ocenia sprawiedliwie (Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania)
Zadanie: Czego będziemy uczyć i wymagać
Ta sprawność została wybrana przez nauczycieli ze względu na jej pragmatyczność. Podstawą efektywnego nauczania jest jasne określenie wymagań, przedstawienie celów oraz metod pracy. Niezwykle istotne jest bowiem, by każdy uczeń znał i rozumiał wymagania stawiane przed nim w czasie określonych zajęć. Podczas realizacji tej sprawności nauczyciele wielokrotnie wymieniali własne doświadczenia po to, by uzyskać jednolitą formę kryteriów, tak aby uczeń nie zagubił się w „gąszczu wymagań”. Udało się to zrealizować. Nasze szklane WSO uzyskało jednolitą postać formalną. Nauczyciele opracowali własne kryteria przedmiotowe korzystając ze szkolnego szablonu wymagań formalnych. Dzięki temu uczniowie wiedzą czego mają się uczyć i rozumieją zasady oceniania.

Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
( Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy)
Zadanie: Festiwal nauki
Realizacja tego zadania przyniosła wszystkim najwięcej satysfakcji i radości. 24 maja 2003 odbył się szkolny piknik w czasie którego uczniowie i nauczyciele zaprezentowali wiele umiejętności, które niezwykle często przydają się w codziennym życiu. Właśnie to zadanie w pełni zaprezentowało szkolne osiągnięcia W szkole pojawiły się prezentacje pięknych prac uczniowskich zgromadzonych na wystawie noszącej tytuł „Moja Utopia”. Ówczesna klasa 4 zaprezentowała własne, literackie przepisy na przyjaźń. Mogliśmy również obejrzeć 2 spektakle: „Święty Franciszek – przyjaciel pliszek” oraz „Smocze opowieści”. Zaprezentowane zostało krótkie przedstawienie w języku angielskim. Nie zabrakło również fantastycznych pokazów tanecznych i wystawy prac plastycznych. W tym dniu także rodzice mogli sprawdzić swoje umiejętności. Specjalnie dla nich przygotowane zostały testy sprawdzające wiadomości z zakresu nauk ścisłych oraz dyktando i analiza wiersza. Rodzice poradzili sobie znakomicie i byli niezwykle zadowoleni z możliwości powrotu do szkoły. W czasie trwania festiwalu miał miejsce wykład profesora Politechniki Warszawskiej oraz została wydana Gazeta Festiwalowa, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem rodziców.

Szkoła rozwija społecznie, uczy
wrażliwości
( Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego).
Zadanie: Praca dla innych
To zadanie było niezwykłe. Złożyło się na to wiele składników. Po pierwsze trudno je nazwać zadaniem szkolnym, bo jego celem było uwrażliwienie na los innych ludzi i wskazanie form pracy dla innych. Po drugie w realizacji tego zadania bardzo aktywnie uczestniczyli rodzice, którzy na co dzień rzadko goszczą na szkolnych zajęciach. Po trzecie realizacja tego zdania miała miejsce poza szkołą. Po czwarte efekty działań pozostaną na stałe nie tylko w szkolnej kronice, ale przede wszystkim w sercach naszych uczniów, ich rodzin. W ramach tego zadania zostały przeprowadzone następujące działania: zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci z polskiej parafii w Chersonie na Ukrainie; akcja pomocy dla ofiar pożaru domu wielorodzinnego w Świdrze; przedstawienie jasełkowe dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mlądzu; akcja pt. „I ty zostań Św. Mikołajem”; wolontariat. Najistotniejszym osiągnięciem w czasie realizacji tego zadanie było wielkie zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w akcji. Nasi uczniowie bardzo ciepło wyrażają się o wszystkich akcjach, w których można bezinteresownie pomóc innym, ofiarować cząstkę samego siebie drugiemu człowiekowi. Taka uczniowska postawa to wielki sukces naszej szkoły.

Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat ( Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w samego siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera)
Zadanie: Szkoła bez nałogów
To zadanie również różniło się od pozostałych, bo nad jego realizacją czuwały przede wszystkim nasza pani Psycholog i szkolna Pielęgniarka. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, w której każde dziecko otoczone jest troskliwą opieką pedagogów, psychologa. Z ankiety przeprowadzonej przed realizacją zadania wynikało, że ponad 95 % uczniów naszej szkoły czuje się w niej bezpiecznie. Ważne jednak było, by uczniowie poznali zagrożenia wynikające z uzależnień.
Zadanie to miało na celu stworzenie okazji do szkolnej dyskusji na temat zagrożeń, uzależnień oraz wyposażenie dzieci w mechanizmy, które pomogą im funkcjonować w grupie bez ulegania naciskom. A wszystko po to, by Absolwent był przygotowany na zetknięcia się z problemem uzależnień. Realizacja tego zadania przybrała bardzo różnorodne formy pracy z uczniami. Odbyły się tradycyjne zajęcia przeprowadzone przez panią Psycholog. Powstała deklaracja „Nasza szkoła bez nałogów”. Przeprowadzono warsztaty tematyczne dotyczące uzależnień. Uczniowie obejrzeli filmy o tej tematyce, a potem uczestniczyli w dyskusji dotyczącej omawianej problematyki. Ważnym aspektem w realizacji tej sprawności okazało się pokazanie sposobów na to, jak nie ulec nałogom, uzależnieniem. Nauczyciele wskazali jak istotne są relacje z rodzicami, rodziną, posiadanie własnych zainteresowań, realizowanie własnych pasji, dzięki którym nie szuka się niecodziennych rozrywek, nie ulega się nałogom.

Szkoła przygotowuje do przyszłości ( Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, wprowadza w świat kultury)
Zadanie: Jak uczymy języka
Wybraliśmy właśnie to zadanie, ponieważ zależy nam na dobrym i wszechstronnym przygotowaniu naszych uczniów w nowoczesnym świecie. Aby mogli oni porozumiewać się bez jakichkolwiek trudności, muszą dobrze znać przynajmniej jeden język. W naszej szkole nauczanie języków obcych obejmuje wszystkich uczniów; od zerówkowiczów po Gimnazjalistów. Staramy się, aby zajęcia były prowadzone ciekawie i oryginalnie. Dlatego zajęcia te prowadzone są z wykorzystaniem programów multimedialnych w małych grupach uczniowskich. Nauczyciele języków obcych korzystają z profesjonalnej pomocy metodyków; prowadzą zajęcia otwarte. Nasi uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności podczas wizyt w zaprzyjaźnionej szkole w Niemczech oraz w czasie pobytu kolegów w naszej szkole. Nasi uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z umiejętnościami językowymi, o czym świadczą ich sukcesy poza szkołą. Możemy z dumą pochwalić się wynikami ogólnopolskich konkursach. Osiągnięcia te są potwierdzeniem skuteczności i wysokiego poziomu nauczania języków obcych w naszej szkole.

Realizacja wszystkich zadań programu przyniosła nam wiele, nowych doświadczeń. I choć nie było łatwo, warto było podjąć wyzwanie, by móc cieszyć się sukcesem. „Szkoła z klasą” nie jest tylko wspomnienia i certyfikat, ale to pewien sposób pracy z uczniami. Metoda ta polega na aktywizowaniu i motywowaniu uczniów ( i nauczycieli )do pokonywania wciąż nowych wyzwań.

Małgorzata Zagórska