Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Podręczniki

  • Spis podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019:

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika:AZ-03-04/3-1

red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika:Kocham dobrego Boga,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

Dopuszczony: obowiązuje do31 VIII 2019 r.

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika:AZ-11-01/10-WA-1/12

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 

Tytuł podręcznika:W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika:AZ-12-01/10-WA-2/13

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 

Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg dekretu biskupa przygotowują się do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii)

Numer podręcznika:AZ-13-01/10-WA-2/14

red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk, 

Tytuł podręcznika:Kto spożywa moje Ciało, ma życie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika:Jestem Chrześcijaninem,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa V

Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14

 red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika:Wierzę w Jednego Boga,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:

Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika:Wierzę w święty Kościół powszechny,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VII:

Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika:Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VIII:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

 

GIMNAZJUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa III:

Numer podręcznika:AZ-33-01/10-WA-1/14

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika:Wy jesteście światłem świata, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń