Zespół Szkół Katolickich w Otwocku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 i Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny

Sekrety Niepodległej – wakacyjny konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie „Sekrety Niepodległej”
poświęconemu historii Polski.
Konkurs adresowany jest do Uczniów naszej Szkoły 
(z podziałem na kategorie wiekowe – klasy 1-3 SP, 4-6 SP oraz 7-8 SP i III GIM.)
Zadanie konkursowe polega na  przygotowaniu pracy literackiej lub plastycznej dotyczącej świadków
lub miejsc w Polsce związanych z odzyskaniem niepodległości.
Prace literackie mogą mieć formę wywiadu, pamiętnika, eseju,  a prace plastyczne –  
albumu, kartki pocztowej. Format i technika prac plastycznych są dowolne.

 

Podpisane prace należy przekazać  najpóźniej 7 września do biblioteki szkolnej
lub wychowawcom klas.

                                                                                                                                                      Organizatorzy